Efes Antik Kenti Hakkında Kısa Bilgi

Efes Antik Kenti Tarihi

Efes Antik Kenti Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Efes Antik Kenti, Doğu Akdeniz’in en iyi korunmuş Yunan-Roma eseridir. Bu sebeple şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak, tüm dünyaya yayılmıştır. Efes Antik Kenti’nin sokaklarında yürürken, antik çağda yaşamış olan insanların nasıl bir yaşam sürdüklerini hayal etmek mümkündür.

Efes Antik Kenti’nin Önemli Mimari Özellikleri

Efes Antik Kenti’ni dünyaca ünlü yapan iki öğesi vardır. Bunlardan biri M.Ö. 550 yıllarına tarihlenen Artemis Tapınağı, bir diğeri de Roma dönemi yapısı olan Celsus Kütüphanesi’dir.

Efes, Kuşadası limanına yanaşan Cruise yolcu gemilerinin de etkisiyle, çok kalabalıktır. Özellikle yaz aylarında, kavurucu öğlen sıcağına ve kalabalığa denk gelmemek için; sabah erken saatlerde veya akşamüstü müze kapanmadan öne gezmek uygun olacaktır.

Efes Antik Kenti’nin Tarihi

Efes, Yunan Site Devletleri döneminde bölgenin önde gelen kültür ve felsefe merkezlerinden biri olmuş ve aynı zamanda işlek bir ticaret limanı olarak zenginleşmiştir. Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların egemenliği altına giren Efes. Altın yıllarını Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaletleri Başkenti olduğu yıllarda yaşamıştır.

Efes Antik Şehrinin Kuruluş Efsanesi

Efsaneye göre, Yunanistan’da yaşayan prens Androklos; Atina Kralı olan babası Kodros’un ölümü üzerine Yunanistan topraklarını terk etmeye karar vermiş ve yeni bir başlangıç için kahine danışmaya gitmiştir. Tarih öncesi dönemlerde Delphi kentindeki Apollon Tapınağı’nın kahinine danışmak, önemli bir işe kalkışmadan önce adetti. Zira İstanbul’un da buna benzer bir kuruluş efsanesi vardır.

Apollon Tapınağı’nın kahini, biraz muğlak bir ifade ile Androklos’a yeni şehrini “balığın işaret ettiği, domuzun yol gösterdiği yerde” kurmasını salık verir. Androklos önceleri bu sözlerden bir anlam çıkaramaz ve kahinin önerdiği üzere Doğu istikametinde yelken açar. Ege Denizi’ni geçtikten sonra günümüzde İzmir sınırlarında kalan Efes yakınlarına gelir.

Kafile bu güzel topraklara ayak bastığında gezintiye çıkar. Acıkınca da balık tutarlar. Balıklar ateşin üzerinde kızarırken, çalıların arasında saklanan bir yaban domuzu; balıkları çalıp kaçmaya başlar. Anroklos ivedilikle atına atlar ve domuzu takip eder. Domuzu okuyla vurup yere yıktığında ise aklına efsane gelir. Domuzun yol gösterdiği tepelik yer, yeni bir kent kurmaya çok elverişli olan Efes’tir.

Günümüzde domuzun öldüğü yerine Artemis Tapınağı’nın inşa edildiği yer olduğu düşünülür. Artemis Tapınağı, antik çağlarda dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen muhteşem bir yapıdır.

Efes kenti kurulduğu dönemden itibaren büyük bir gelişim gösterir ve Doğu Akdeniz kıyılarının en önemli ticaret ve kültür kenti olur. Efes aslında bir liman kenti olarak kurulmuş ve gelişmiştir. Ancak Küçük Menderes Nehri’nin kıyılarını alüvyonlar ile doldurmasıyla, yüzyıllar içinde denizden gittikçe uzaklaşmış ve bugünkü haline gelmiştir.

Efes Antik Kenti Tarihi Hakkında Bilgi

Efes Antik Kenti Tarihi Özet Bilgi
Efes Antik Kenti

Lidya, Pers Ve Roma Egemenlikleri

Efes, stratejik konumu ve işlek limanı sebebiyle; tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından ele geçirilmek istenmiştir.

Lidya Krallığı

Efes’in ilk kurulduğu zamanlarda hızla gelişim göstermesi ve zenginleşmesi civardaki hükümdarların dikkatini çeker. Lidya Kralı Croeus, Efes’e saldırır ve ülkesine katar. Bu yıllarda Efes refah ve varlık içinde yaşamaya devam etmiş ve imtiyazlı bir eyalet olarak kalmıştır.

Pers İmparatorluğu

İlerleyen yıllarda Yunan Sitelerine karşı büyük bir mücadeleye giren Pers İmparatorluğu, Ege’de bulanan tüm Yunan Şehir Devletleri’ne saldırır. Ege Denizi kıyısı boyunca sıralanmış tüm İyonya şehirlerini yakıp yıktığı ve işgal ettiği halde, Efes’e dokunmaz. Efes Kenti, yöneticilerinin diplomatik hünerleri sayesinde vergi ödeyerek yıkımdan kurtulmuştur.

Büyük İskender Ve Helenistik Dönem

Şehir bir dönem Büyük İskender İmparatorluğu‘nun Doğu Avrupa’dan, Hindistan’a kadar uzanan sınırları içerisinde kalmıştır. Büyük İskender’in ölümünü takiben, İskender’in generallerinden Lysimakhos’un yönetimine girmiştir. Bu dönemde iyi yönetilerek oldukça yüksek bir refah seviyesine ulaşmıştır.

Roma İmparatorluğu

Şehir Roma İmparatorluğu’nun uçsuz bucaksız topraklarına katılmış ve Roma’nın doğu eyaletlerinin başkenti seçilmiştir. Verilen bu önemli paye ile de şöhretinin ve refahının doruğuna çıkmıştır.

Ne var ki, ilerleyen zamanlarda limanın kıyıdan uzaklaşması ve depremler nedeniyle tahribata uğramıştır. Roma İmparatorları, Yunan ve Helen mirasını taşıyan Efes şehrini, bu kez Roma mimari nizamıyla yeniden inşa etmişlerdir.

Roma İmparatorluğu’nun altın dönemleri olan 1. Ve 2. Yüzyıl’da, Efes Kenti de zirveyi görmüştür. Şehir alabildiğine zenginleşmiş ve güzelleşmiştir.

Bizans İmparatorluğu Dönemi

Şehir limanın dolması sebebiyle birkaç kez yer değiştirmiş ve bu sebeple Efes Antik Kenti kalıntılar çok büyük bir alana yayılmıştır. Şehir Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yeni bir din olan Hristiyanlığın etkisiyle yoğrulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştır. Antik çağlardaki görkeminden uzak olsa da, halen önemli bir merkezdir.

Hristiyanlığın önemli simaları şehirde varlık göstermiş ve Efes Hristiyanlık inancında önemli yer etmiştir. Meryem Ana’nın konakladığına inanılan Meryem Ana Evi de Efes yakınlarındaki en önemli tarihi eserlerden biridir.

Selçuklu Ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu Devleti döneminde Aydınoğulları Beyliği’nin hükümdarlık alanında kalan Efes varlığını sürdürmüştür. Osmanlı döneminde de Türk ve Yunan yerleşimcileri ile var olan şehir, gittikçe küçülmeye ve önemini yitirmeye başlar. 16. Yüzyıl’dan sonra ise tamamen terk edilir.

Efes’in En Önemli Tarihi Eserleri

Efes, ziyaret edilmeden kavranamayacak kadar devasa bir antik yapıdır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kalan bu dev şehirde, Yunan ve Roma dönemlerinden muhteşem kalıntılar vardır. Ancak bunlardan iki tanesi ön plana çıkmaktadır.

Efes Antik Kenti’ni, dünya çapında bir arkeolojik alan haline getiren iki eser Artemis Tapınağı ve Celsus Kütüphanesi’dir.

Artemis Tapınağı

Efes Şehri, çok tanrılı dinin egemen olduğu antik çağlarda, Tanrıça kültüne bağlı bir kentti. Anadolu’nun bereket tanrıçası Kybele’nin anısı korunarak, Yunan Av ve Orman tanrıçası Artemis ile özdeşleştirilmiş ve tapınak M.Ö. 7 Yüzyıl’da inşa edilmiştir. Bu tapınak, Yunan Tanrıçası Artemis adına inşa edilen en büyük tapınaktır. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş ve ünlenmiştir.

Artemis Tapınağı özellikleri
Artemis Tapınağı

Celsus Kütüphanesi

Bir Roma Konsülü olan Tiberius Julius Celsus anısına, oğlu tarafından inşa edilmiştir. Kitaplığın inşaatı 2. Yüzyıl’da, Efes Kenti Roma İmparatorluğu’nun yönetimi altında iken yükselmiştir. Bu muhteşem Roma yapısının ön cephesi, günümüzde halen görülebilmektedir. Celsus Kütüphanesi, Efes Antik Kenti’nin en sağlam ve iyi korunmuş yapısıdır.

Efes Antik Kenti Hakkında Kısa Bilgi
Celsus Kütüphanesi

Efes Antik Kenti Nerede?

Efes Antik Kenti, İzmir sınırları içinde bulunan Selçuk ilçesindedir. Efes Antik Kenti’ni ziyarete gelen yabancı turistler, genelde İzmir Havalimanı’ndan veya Kuşadası Gemi Limanı’ndan kente ulaşmaktadır.

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi by Serhat Engül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir